Misiunea noastră

“Descoperă potențialul de a crește armonios !”

C.T.A.D.C.

Centrul de Terapie in Autism si Dezvoltare Copii

Credem în șansele copiilor de a se dezvolta  armonios alături de familiile lor, într-un climat securizant, cu o educație pozitivă și bune practici atât in viața de familie cât și cea socială  !

img_2.png

Ce promovăm?

Îmbunătățirea condițiilor de viață și integrare socială a copiilor cu tulburare de spectru autist sau alte tulburări de dezvoltare prin acordarea de terapii specifice de achiziționare și dezvoltare a abilităților precum și consilierea psihologică a familiei.

O educaţie cu repere sănătoase referitoare la diversitatea umană şi bune practici privind tulburările psihice .

Implementarea de programe de dezvoltare personală și emoțională dedicate tuturor copiilor cu sau fără întârzieri în dezvoltare , precum și ateliere de educație parentală, destinate atât părinților cât și altor îngrijitori ai copiilor.

C.T.A.D.C.

Mai promovăm și..

Creșterea calității vieții de familie prin ședințe individuale și ateliere de educație parentală, destinate atât părinților cât și altor îngrijitori ai copiilor și susținute de Educatori Parentali Certificați, prin metoda Cercul Siguranței

Informarea și instruirea personalului din domeniul îngrijirii și educației copiilor neurotipici / cu tulburări de dezvoltare , prin programe menite să fructifice munca specialiștilor cu copii și să conducă la o bună dezvoltare socială.