Redirectionare procentuala

Dacă ești persoană fizică, salariată:

Direcționează 2 %

Campania 2 % permite contribuabililor persoane fizice să direcționeze 2 % din impozitul lor pe venit către o entitate nonprofit. Conform articolului 57, alin. 4 din Legea 571/2003 din Codul Fiscal, dacă ai realizat venituri din salarii în anul precedent, poți decide care să fie destinația celor 2 % din impozitul tău pe venit.Această sumă reprezintă parte a bugetului de stat la care ai contribuit prin plătirea impozitului pe veniturile realizate.

Pentru a redirecționa 2 % din impozitul pe venit, către Centrul de Terapie in Autism și Dezvoltare Copii, te rugăm să descarci și să completezi formularul de mai jos.


Daca reprezinti o companie:

  1. In cazul companiilor/ firmelor, poți direcționa 20% (sau un procent mai mic) din impozitul pe profit datorat statului către Centrul de Terapie in Autism și Dezvoltare Copii.

Legea sponsorizării permite deducerea din impozit a sponsorizărilor in limita a 3‰ (3 la mie) din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Persoanele juridice au posibilitatea de a face sponsorizări in scop umanitar, deductibile din impozitul pe profit. Sponsorizarea este practica reglementată  prin legea nr. 34/2006:

Art. 1. a (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una din părți, denumită beneficiarul sponsorizării.
Art. 4. a (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:

  1. a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară in România sau urmează să desfășoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invățământ, știițific-cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, [...].

 


Cum ne puteți sponsoriza:

Nume: Centrul de Terapie in Autism și Dezvoltare Copii
Cont bancar: RO46BTRLRONCRT0392313001
Cod fiscal: 37788600

 

Formular de contact