Misiune

“Descoperă  potențialul de a crește armonios !”

Credem in șansele copiilor de a se dezvolta  armonios alături de familiile lor, intr-un climat securizant, cu o educație pozitivă și bune practici atât in viața de familie cât și cea socială!

Promovăm:

  • Îmbunătățirea condițiilor de viață și integrare socială a copiilor cu tulburări de dezvoltare prin oferirea de terapii de recuperare și consilierea psihologică a familiei.
  • Dezvoltarea personală și socio-emoțională a copiilor neurotipici prin implementarea programelor de educație timpurie
  • Creșterea calității vieții de familie prin ședințe individuale și ateliere de educație parentală, destinate atât părinților cât și altor îngrijitori ai copiilor și susținute de Educatori Parentali Certificați
  • Informarea și instruirea personalului din domeniul îngrijirii  și educației  copiilor neurotipici / cu tulburări de dezvoltare , prin programe de formare profesională care să fructifice munca specialiștilor cu  copii și care să conducă la o bună dezvoltare socială.