Evaluare

Pentru că este deosebit de important să obținem o imagine complexă nu doar asupra abilităților care necesită  imbunătățiri   ci și a punctelor forte ale persoanei evaluate, procesul de evaluare cuprinde anamneza, observarea comportamentală , răspunsul la cerințe și angajarea in sarcini și interacțiuni

Evaluarea psihologică inițială, pentru copiii diagnosticați sau suspectați de tulburare pervazivă de dezvoltare, este esențială pentru alcătuirea unui plan de intervenție individualizat care să intâmpine necesitățile copilului,și reprezintă punctul de plecare in procesul terapeutic de recuperare. Procesul de evaluare se desfășoară pe parcursul a două ședințe.

In cazul evaluării copilului, se urmărește  și relaționarea acestuia cu familia/ evaluatorul , cum se raportează părinții la copil și copilul la interacțiunea acestora, relația copilului cu noul mediu, cu persoanele și/sau jucăriile din cabinet, se urmărește contactul vizual și răspunsul la nume, imitarea, modul in care copilul comunică și manipulează obiectele din jurul său.

Evaluarea copilului in colectivitate

Uneori copiii intâmpină dificultăți in colectivitate, ceea ce ii fac să se angajeze in comportamente neadecvate , greu de gestionat de către familie și educator.Pentru a realiza o evaluare in cadrul grădiniței, părinții, care solicită evaluarea in colectivitate, vor discuta cu educatorul și directorul pentru a stabili o dată convenabilă

Teste utilizate in evaluare

ASRS ”Autism Spectrum Rating Scales TM oferă  un ghid in stabilirea unui diagnostic, in deciziile care trebuie luate pentru planificarea tratamentului, in monitorizarea răspunsului la intervenţie și in evaluarea programului in care a fost inclusă  persoana cu TSA. ASRS sunt scale construite pentru a măsura comportamente asociate Tulburărilor de Spectru Autist (TSA) apărute în cazul copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani.” – www.testcentral.ro

 

 


ABAS II oferă o evaluare comprehensivă, bazată pe norme culese cu grijă, a abilităților adaptative ale persoanelor. Acest instrument are o arie largă de utilitate, aplicându-se de la nou-născuți și până la vârsta de 89 de ani; el poate fi folosit pentru:

  • a evalua deprinderile adaptative ale unei persoane, cât și capacitatea acesteia de a trăi independent,
  • diagnosticarea și clasificarea anumitor dizabilități sau tulburări,
  • identificarea punctelor tari și a limitelor,
  • a ajuta la documentarea și monitorizarea progresului

ABAS IIa fost ales ca standard în determinarea eligibilității pentru acordarea beneficiilor Serviciilor sociale.

Formular de contact